Fiskalizacja w pigułce

WAŻNE !!!

Każdy podatnik który rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej ma możliwość  zwrotu  90% ceny netto  urządzenia jednak  nie więcej niż 700zł za sztukę.

Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy nie będący płatnikami VAT.

Ważnym jest to, iż Urząd Skarbowy zwraca tylko za tą ilość urządzeń jaką zadeklarowaliśmy w Informacji o rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej (wzór).


1. Wybór urządzenia

Podatnik wybierając urządzenie fiskalne powinien dostosować je do swoich obecnych i przyszłych potrzeb. Nasi serwisanci po wysłuchania państwa potrzeb zaproponują odpowiednie urządzenie.


2. Programowanie urządzenia

Podatnik przedstawia nam listę towarów wraz ze stawkami VAT które mają być zaprogramowane w kasie fiskalnej, nagłówek paragonu, adres w którym kasa będzie użytkowana, ilość kasjerów itp. a nasi serwisanci zaprogramują urządzenie zgodnie z Państwa potrzebami.


3. Szkolenie

Po zaprogramowaniu urządzenia przeszkolimy podatnika w zakresie obsługi kasy fiskalnej, wykonywania raportów dobowych i okresowych, wymiany papieru.


 4. Fiskalizacja urządzenia

Po przeszkoleniu urządzenie jest gotowe do pracy, ale w trybie szkoleniowym tzn. można za jego pomocą sprzedawać, ale sprzedaż ta nie zapisuje się do pamięci fiskalnej.  Datę fiskalizacji podatnik uzgadnia z serwisem i odbywa się ona w naszym serwisie lub u podatnika. Po fiskalizacji otrzymują państwo książkę serwisową która musi się znajdować w miejscu użytkowania kasy.


 5. Sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej

Podatnik który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać o kilku ważnych sprawach, tzn. jest zobowiązany rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i wydawać klientowi oryginał paragonu, na zakończenie dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego wykonać dzienny raport fiskalny. Dodatkowo zobowiązany jest do wykonywania miesięcznych raportów sprzedaży, sporządzanych po zakończeniu miesiąca. Wymaga się aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po rozpoczęciu fiskalizacji. Ewentualne usterki należy niezwłocznie zgłaszać firmie serwisującej dane urządzenie, bo tylko ona ma prawo do jego naprawy. Obowiązkiem podatnika jest także wykonywanie przeglądów technicznych kasy nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Interwencja serwisu jak i przeglądy techniczne serwisant wpisuje do książki serwisowej która musi znajdować się w miejscu zainstalowania urządzenia.


Jak uzyskać ulgę?

Podatnik który rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu urządzenia fiskalnego, mają możliwość uzyskać na jego zakup ulgi w wysokości 90% wartości netto urządzenia jednak nie więcej niż 700 zł. Ulgę uzyskuje się na taką ilość nowych urządzeń jaka była zgłoszona w Informacji o rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu  kasy fiskalnej i zakupionych na jednej fakturze.

Aby skorzystać z ulgi należy:

1. zgłosić rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu  kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym,

2. wykonać w wyznaczonym terminie fiskalizację urządzenia,

3. w ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz „Zgłoszenia Kasy” przez Podatnika,

4. przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury zakupu urządzenia wraz z dowodem zapłaty całej należności,

5. rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej, lub wystąpić o zwrot do Urzędy Skarbowego.